Privacy Policy

Privacy PolicyMerck Sharp & Dohme AB Personlig Internet Policy


Merck Sharp & Dohme (MSD) är noggranna med integriteten hos dess användare och säkerheten av din personliga information. I nedanstående policy beskrivs hur personlig information behandlas när du använder dig av våra tjänster. MSD är ansvarig för hanteringen av den personliga information som du lämnar på denna hemsida, all information är samlad i Sverige under lagen för Personuppgiftslagen(PUL).

Genom att använda och/eller registrera dig för denna tjänst erbjuden av MSD godkänner du användning av den information som du anger. Policyn kan ändras så du bör läsa den noggrant och kontrollera den med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

MSD ber dig i registreringsprocessen att lämna personlig information i form av förnamn, efternamn, adress, e-post adress, och annan frivillig information.

Information om registrering och användning av personuppgifter

Merck lagrar och behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder tjänster och information från Mercks hemsida www.univadis.se

När du lämnar namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer, eller andra frivilliga personuppgifter kommer dessa att registreras, lagras och användas av Merck. Dina personuppgifter behandlas för administration av åtkomst och lösenord till hemsidan och för att utveckla och förbättra innehållet och servicenivåerna på de ingående tjänsterna samt för att kunna informera dig i sådana frågor. Uppgifterna används också för planering, genomförande och uppföljning av Mercks kontakter med dig och för analys av din användning av de tjänster som tillhandahålls av Merck via hemsidan liksom för att möjliggöra och underlätta informationsöverföring till dig på dina intresseområden. Information och material om andra tjänster och produkter från MSD kan med stöd av de registrerade personuppgifterna överföras till dig via e-post (om du själv lämnat denna uppgift) eller på annan väg.

Informationen du ger kan komma att lämnas ut till Merck & Co., Inc i USA och dess dotterbolag runt om i världen. Din information kan också komma att bli tillgänglig för parter som arbetar som agenter för Merck, t ex de som samlar och behandlar din information å våra vägnar samt de som tillgodoser dina behov av mer information om våra produkter eller tjänster. Merck har genom avtal med dessa parter försäkrat sig om att informationen endast ska användas enligt Merck´s direktiv och policies. Parterna måste också skriva på ett konfidentiellt avtal som förhindrar att informationen delas, säljs eller på något annat sätt vidarebefordras till någon annan.

Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid du har ett fortsatt intresse av att stå i kontakt med Merck.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer, (registerutdrag). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas, (Mercks kontaktuppgifter, se hemsidans första sida).

MSD kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda personlig information i dess ägo från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, förändring och förstörelse. För mer information om MSD Personlig Internet Policy kan du kontakta webbservice@univadis.se eller gå till https://www.merck.com/about/how-we-operate/privacy/internet-privacy-policy.html

Besöksstatistik och länkar

MSD samlar även in data som t.ex. hur många besökare hemsidan har, besök på varje sida och från vilken domän besökarna kommer. Informationen, som behålls av MSD i kompilerad form, används i syfte att förstå hur besökaren använder tjänsten och hur den kan förbättras. MSD kan även dela med sig av informationen till partners eller tredje part. Dock är denna information inte personlig.

MSD hemsida erbjuder ett antal länkar till andra hemsidor, dessa har MSD ingen kontroll över. Dessa länkar kan vara av intresse för användaren men trots det kan MSD inte ansvara för exaktheten ur någon aspekt av informationen erbjuden på dessa länkar. Denna Personliga Internet Policy ansvarar inte för information presenterad på någon av dessa länkar.