Women smokers four times more likely to be diagnosed with unruptured intracranial aneurysm

Women smokers are four times more likely than non-smoking peers to be diagnosed with an unruptured intracranial aneurysm.
Women smokers are four times more likely than non-smoking peers to be diagnosed with an unruptured intracranial aneurysm.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.