Why do women leave surgical training?

In a new study, researchers spoke with women about why they left the specialty.
In a new study, researchers spoke with women about why they left the specialty.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.