What is the safest type of hormone replacement therapy?

No significant increased risk of venous thromboembolism was seen with transdermal products.
No significant increased risk of venous thromboembolism was seen with transdermal products.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.