What drugs increase the risk of major bleeding with NOACs?

Concurrent use of these commonly prescribed drugs appears to increase the risk of bleeding with novel oral anticoagulants.
Concurrent use of these commonly prescribed drugs appears to increase the risk of bleeding with novel oral anticoagulants.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.