Sub-clinical hypothyroidism: new guidelines

A new BMJ Rapid Recommendation advises against thyroid hormones in adults with sub-clinical hypothyroidism.
A new BMJ Rapid Recommendation advises against thyroid hormones in adults with sub-clinical hypothyroidism.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.