Study finds no evidence linking PPIs to fractures

PPI use was not associated with increased fracture risk, regardless of the duration of therapy or dose.
PPI use was not associated with increased fracture risk, regardless of the duration of therapy or dose.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.