Sleep apnoea linked with higher spine fracture risk among women

Women with a history of sleep apnoea had a two-fold increased risk of vertebral fracture.
Women with a history of sleep apnoea had a two-fold increased risk of vertebral fracture.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.