Simple tests predict risk of in-hospital falls

The Short Physical Performance Battery may be particularly useful.
The Short Physical Performance Battery may be particularly useful.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.