Side effects not fully reported in more than a third systematic reviews

Researchers say it is essential that harmful side effects are included in reviews of health care interventions to fully inform medical practice.
Researchers say it is essential that harmful side effects are included in reviews of health care interventions to fully inform medical practice.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.