Should patients contribute to their medical records?

Experts suggest the practice could reduce time spent on documentation and improve doctor-patient relationships.
Experts suggest the practice could reduce time spent on documentation and improve doctor-patient relationships.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.