Reducing at risk surgeries in summer could improve patient outcomes

Efforts may be needed to identify patients where weather-related variables are most likely to increase patients' risk for infections after surgery.
Efforts may be needed to identify patients where weather-related variables are most likely to increase patients' risk for infections after surgery.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.