Potential hazards of skin-to-skin contact after caesarean delivery

Caution is being urged regarding the placement of ECG electrodes.
Caution is being urged regarding the placement of ECG electrodes.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.