Physical activity more important than weight loss for cardiac patients

Physical activity needs to be regular and sustained to confer the largest cardiovascular benefits, finds study.
Physical activity needs to be regular and sustained to confer the largest cardiovascular benefits, finds study.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.