Norway reports fatal human case of rabies

This is the first human case of rabies in Norway in more than 200 years.
This is the first human case of rabies in Norway in more than 200 years.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.