Newer hospital bacterial species more resistant to alcohol disinfectant

New findings suggest species Enterococcus faecium is adapting to a mainstay of infection control.
New findings suggest species Enterococcus faecium is adapting to a mainstay of infection control.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.