New EMA advice on the use of valproate in women

The European Medicines Agency has introduced new restrictions on the use of valproate during pregnancy and where pregnancy is possible.
The European Medicines Agency has introduced new restrictions on the use of valproate during pregnancy and where pregnancy is possible.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.