Nerve transfer surgery restores hand and elbow function in adults with complete paralysis

Nerve transfer surgery is a safe and reliable option for upper extremity reconstruction in tetraplegia, say researchers.
Nerve transfer surgery is a safe and reliable option for upper extremity reconstruction in tetraplegia, say researchers.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.