Long-term outcomes with faecal transplant in autism

Two years after treatment, gastrointestinal problems and Childhood Autism Rating Scale score had improved.
Two years after treatment, gastrointestinal problems and Childhood Autism Rating Scale score had improved.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.