Hypertension: new practice guidelines for over-60s

The practice guidelines compare evidence for benefits and harms of higher versus lower systolic blood pressure targets.
The practice guidelines compare evidence for benefits and harms of higher versus lower systolic blood pressure targets.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.