Healthy obesity: time to end the myth

A new article calls for an end to the use of the “crude and problematic” concept of healthy obesity.
A new article calls for an end to the use of the “crude and problematic” concept of healthy obesity.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.