Experts warn against use of brain imaging as ‘lie detector’ for chronic pain diagnosis

The International Association for the Study of Pain warns the technology is not foolproof.
The International Association for the Study of Pain warns the technology is not foolproof.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.