European doctors association publishes policy position on off-label use of medicines

The Standing Committee of European Doctors reminds physicians that they have a duty to inform the patient before a product is used off-label.
The Standing Committee of European Doctors reminds physicians that they have a duty to inform the patient before a product is used off-label.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.