Do women make better surgeons?

Findings from a new study suggest patients of female surgeons have slightly lower mortality rates.
Findings from a new study suggest patients of female surgeons have slightly lower mortality rates.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.