Contaminated valsartan: what are the risks for patients?

The latest from the European Medicines Agency review of the contamination of sartan-containing anti-hypertensives.
The latest from the European Medicines Agency review of the contamination of sartan-containing anti-hypertensives.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.