Consider neck injuries in women with concussion

New research suggests women with concussion have a higher risk of sustaining comorbid neck injury.
New research suggests women with concussion have a higher risk of sustaining comorbid neck injury.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.