Concerning lack of progress in stopping spread of sexually transmitted infections

New data suggest there are more than 376 million new cases of chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis, and syphilis annually.
New data suggest there are more than 376 million new cases of chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis, and syphilis annually.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.