Cervical cancer: appropriate management of CIN2 lesions

Pooled data from 3,160 women show higher rates of regression and lower rates of progression than previously reported.
Pooled data from 3,160 women show higher rates of regression and lower rates of progression than previously reported.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.