Can a smart watch detect return of spontaneous circulation?

In a new study, smart watches had the same or higher sensitivity than manual palpation.
In a new study, smart watches had the same or higher sensitivity than manual palpation.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.