CVD mortality trends has stalled in some high-income countries

Cardiovascular diseases now account for one-third of deaths throughout the world.
Cardiovascular diseases now account for one-third of deaths throughout the world.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.