Best practice care for musculoskeletal pain: 11 recommendations

Researchers have identified consistent recommendations for musculoskeletal (MSK) pain from high-quality clinical practice guidelines.
Researchers have identified consistent recommendations for musculoskeletal (MSK) pain from high-quality clinical practice guidelines.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.