Airline apologises to doctor it refused help from

The company says it has introduced a number of measures following the incident earlier this year.
The company says it has introduced a number of measures following the incident earlier this year.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.