Caspofungin vs fluconazole for invasive fungal disease in AML

Study of 517 patients aged three months to 30 years with newly diagnosed de novo, relapsed or secondary acute myeloid leukaemia.
Study of 517 patients aged three months to 30 years with newly diagnosed de novo, relapsed or secondary acute myeloid leukaemia.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.