Isoniazid-resistant rifampicin-susceptible tuberculosis: study shows better treatment success with fluoroquinolone

Individual patient data meta-analysis performed to compare success and mortality in isoniazid-resistant rifampicin-susceptible (INH-R) tuberculosis
Individual patient data meta-analysis performed to compare success and mortality in isoniazid-resistant rifampicin-susceptible (INH-R) tuberculosis
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.