Is genital chlamydia infection in pregnancy associated with risk for preterm birth?

Findings from a population-based cohort study
Findings from a population-based cohort study
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.