Is long-term albumin administration efficacious in decompensated cirrhosis?

Results from a multicentre randomised, parallel, open-label, pragmatic trial in 33 academic and non-academic Italian hospitals
Results from a multicentre randomised, parallel, open-label, pragmatic trial in 33 academic and non-academic Italian hospitals
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.