Despite low-risk profile, patients in Africa were twice as likely to die after surgery

Findings from a 7-day, international, prospective, observational cohort study
Findings from a 7-day, international, prospective, observational cohort study
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.