Can peer support self-management help reduce mental crisis readmission?

Findings from a rater-blinded, randomised controlled superiority trial done in six crisis resolution teams in England
Findings from a rater-blinded, randomised controlled superiority trial done in six crisis resolution teams in England
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.