Sigmoid volvulus

4 This is a patient who presented with severe abdominal pain. Frontal radiographs of the abdomen were obtained which demonstrate a markedly dilated loop of large bowel,,...
This is a patient who presented with severe abdominal pain. Frontal radiographs of the abdomen were obtained which demonstrate a markedly dilated loop of large bowel,,...
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.