Renal AVM

7 Multiple MR images demonstrate a right-sided renal arteriovenous malformation, demonstrating clear communication with both the right renal artery and renal vein.
Multiple MR images demonstrate a right-sided renal arteriovenous malformation, demonstrating clear communication with both the right renal artery and renal vein.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.