Multiple Small Pulmonary AVMs

7 Contrast-enhanced chest CT with CT angiogram and maximum intensity projection 3D images demonstrates multiple small arterial vascular malformations in the lungs.
Contrast-enhanced chest CT with CT angiogram and maximum intensity projection 3D images demonstrates multiple small arterial vascular malformations in the lungs.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.