WCLC 2019 – Smoking cessation after cancer diagnosis: an underestimated problem

IASLC urges healthcare providers to assist their cancer patients with smoking cessation, a decision with huge consequences on patient health and healthcare costs
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.