logo conference-reports

Kongressrapporter

Educational funding by logo MSD Oncology

SABCS 2018 — Oxybutynin reduces hot-flash frequency and interference with QoL

Long-term toxicity data, including potential cognitive decline, lacking.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.