logo conference-reports

Kongressrapporter

Educational funding by logo MSD Oncology

EHA 2019 – Expert Commentary – Pregnancy and family planning: an evaluable option in patients with chronic myeloid leukemia

In the tyrosine kinase inhibitors era, patients can safely plan pregnancy which in most cases results in labour when the right treatment and good compliance are applied
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.