VTE risk may rise with increased TV viewing | AHA

Risk of developing de novo VTE was 1.7-fold higher in those who reported watching TV ’very often.’
Risk of developing de novo VTE was 1.7-fold higher in those who reported watching TV ’very often.’
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.