VR program improved symptoms of agoraphobia by 50% | WCP

Participants were exposed to environments generated by the Psious platform for therapeutic VR.
Participants were exposed to environments generated by the Psious platform for therapeutic VR.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.