Sexual activity rarely associated with sudden cardiac arrest | AHA

Data may help inform discussions between healthcare providers and patients on the safety of sexual activity.
Data may help inform discussions between healthcare providers and patients on the safety of sexual activity.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.