NAFLD increases risk of CVD and death in T2D | EASD

NAFLD was associated with approximately a 62% increase in incident heart attack or stroke or recurrent CVD.
NAFLD was associated with approximately a 62% increase in incident heart attack or stroke or recurrent CVD.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.