Inhaled loxapine reduces/avoids physical restraint in psychotic agitation | WCP

In 16 of the agitated patients the reduction of the psychomotor excitement allowed the clinicians to remove the physical restraint.
In 16 of the agitated patients the reduction of the psychomotor excitement allowed the clinicians to remove the physical restraint.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.