Higher opioid dose results in worse patient-reported pain outcomes | APS

Outcomes included greater pain intensity, worse functioning, and poorer self-efficacy for managing pain.
Outcomes included greater pain intensity, worse functioning, and poorer self-efficacy for managing pain.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.